top of page
MAREK
ČÍHAL
*1986

 
  • Web
  • Instagram
  • YouTube

BIO

 

Malíř Marek Číhal svoji tvorbu chápe jako vizuální hru mezi médii. Prostorové a světelné objekty zapojuje do architektury. V realizacích se odráží dokonalost jeho lineární kresby a osobitý kolorismus.

Marek Číhal je umělec, jehož tvorbu lze chápat jako vizuální hru o svobodném pohybu mezi médii malby a kresby, s přesahy do instalace a architektury. Jeho obrazy hovoří jednoduchou vizualitou s abstraktními prodlevami. Zobrazují celou škálu motivů, které na první pohled působí jako dětské kresby. Obsah děl v sobě mísí přímočarost s jinotajem. Marek zobrazuje oblíbené motivy dětí, ale v souvislostech s motivy dalšími vytváří jakési rovnice, které poukazují na vztahy v reálném životě. Tento vložený obsah lze vyčíst z Markova přístupu ke sdělení, ve kterém reflektuje společnost skrze tradiční motivy řečené aktuálním vizuálním jazykem. Jeho tvorba je o vlastních hranicích a jejich překročení, o toleranci plurality, o výrazu a čitelnosti, o bezprostřednosti, možnostech dotyku. Přes všechnu obsahovou náročnost je vědomě hravá.

CV

 

Studoval dva roky pod vedením Václava Stratila v ateliéru Intermédia na FaVU v Brně. Od roku 2009 pokračoval u Vladimíra Skrepla v ateliéru Malba II na AVU v Praze. V průběhu studia prošel několika stážemi v zahraničí a na jaře 2012 začal paralelně studovat na UDK Berlin v malířském ateliéru Thomase Zippa. Absolvoval v roce 2013. Vystavuje spolu se skupinou The International Bongo Bongo Brigade, jejímž je členem. V roce 2013 získal Cenu výtvarné naděje Jana Světlíka. Od roku 2010 spolupracuje se Studiem Acht na realizacích do architektury. Vystavuje v Čechách i zahraničí. V současné době spolupracuje s galeristou Zdeňkem Sklenářem.

DÍLO

PANTER BONBONNIÉRE
tavená skleněná plastika, broušený kámen
Glaz Bridge
2022

POLAR

tavená skleněná plastika,

Glaz Bridge

2023

ZAUJALI VÁS AUTOŘI GLAZ BRIDGE A JEJICH DÍLA?

V případě zájmu o vlastní privátní dílo, navštivte náš
e-shop. 

bottom of page