top of page

MEMENTO
MORI

Skleněná duše kolekce 2023

Glaz Bridge výroba funerálních objektů

 

tavená skleněná plastika, plast

sklárna Lhotský

2023

Specifikace

rozměry: 200 x 200 x 350 mm,

váha: 5 kg

AUTOR:

Epos 257

Konceptuální umělec Epos 257 se prezentuje především ve veřejném prostoru. Jeho díla jsou často kontroverzní a poukazují na parametry sociální periferie.

MEMENTO MORI - SUS (SCROFA) DOMESTICUS

V dávných dobách pravěké Evropy, kdy byla příroda respektována a uctívána, hrála archaická prasata významnou roli. Prase, podobně jako další zvířata, bylo v náboženských představách pravěkých lidí samostatnou jednající bytostí. Kromě toho mělo velký význam i v praktické rovině: poskytovalo zdroj masa, tuku a kůží, které byly nezbytné pro přežití v náročném prostředí. Kosti, kly a zuby divočáků se využívaly při výrobě nástrojů, zbraní a ozdob. Úzký vztah člověka a prasete dokládají jeskynní malby v Altamiře i starověká mytologie. Jen ve Starém zákoně je prase pokládáno za nečisté zvíře a muslimové i Židé mají konzumaci vepřového masa zakázanou. Tento zákaz má nejspíš racionální základ, totiž ochranu konzumentů před parazity žijícími v syrovém mase.

S nástupem zemědělství začali lidé domestikovat zvířata, včetně prasat, pro obživu a práci. Divoká lesní prasata postupně ztratila svůj autonomní život a stala se závislá na lidské péči. Věčné války vyžadovaly náročné zásobování a uzené vepřové maso vydrželo až dva roky. Přechod mezi starověkou Evropou a středověkem změnil i vztah mezi lidmi a prasaty. Důsledkem feudálního rozparcelování krajiny na lesy a pole ve vlastnictví církve, panovníka a šlechty byl mimo jiné pokles významu prasete v evropské společnosti. Vepři byli zastíněni hovězím dobytkem, který začal místo nich figurovat v dobových předpisech a zákonících. Prestiž pastevců prasat klesala.

Prase, uvězněné v temném chlívku ve vlastních výkalech, čelilo ponurému osudu. Stalo se symbolem špíny a nadávkou. Ve středověkých vyobrazeních bývá prase zachyceno na porážce, ilustruje zimní hromadění zásob. Je ukazováno spíše jako objekt než partner a jeho tvář často vyjadřuje strach.

Archaické prase nemluví, ale vnímá. Novověké prase, zrozené někdy ve 14. století, hopká, hraje na dudy, mluví někdy i ve verších, ale je chodící jitrnicí… smějeme se mu a současně mu nadáváme. Náš vztah k praseti ukazuje kolaps hodnot v lidském myšlení, kdy je příroda najednou vnímána pouze jako zdroj surovin. Kolaps o to nebezpečnější, že je téměř neviditelný, schovaný pod nánosem „vysokých dějin“.

Drastická proměna světa během průmyslové revoluce se nevyhnula ani domácím zvířatům. Ekonomizace chovu prasat znamenala zavedení velkochovů, kde mají zvířata podstatně horší životní podmínky. Dnes žije drtivá většina prasat v továrnách na maso ve stísněných klecích. Jsou pouhou komoditou, bez nároku na to, prožít život zvířete s jeho radostmi a přirozenými potřebami. Negativní konotace spojené s prasaty přetrvaly a mnoho lidí si neuvědomuje, že jde o inteligentní a vysoce sociální tvory, schopné cítit bolest a strach. Spotřeba masa neustále roste.

Cesta časem nás zavedla až do budoucnosti, kde se role obrátily. Umělá inteligence nyní zachází s lidmi stejně, jako lidé zacházeli s prasaty. Lidé jsou chováni v zajetí za účelem sloužit potřebám AI, ať už jako pracovníci nebo zdroj zábavy. Lidé jsou produkty bez individuální hodnoty nebo autonomie. Ti, kteří vzdorují, jsou potrestáni a zabiti. Kdysi hrdá lidská rasa nyní není nic jiného než zboží. Cyklus nadvlády a útlaku pokračuje.

 

Horizont konce lidské civilizace máme před sebou na talíři každý den.

 

Memento mori – pamatuj na smrt.

Inspirací a zdrojem některých pasáží je esej Konec lesního prasete z knihy Něco překrásného se končí: kolapsy v přírodě a společnosti (2008) od archeologa Petra Meduny († 25. 1. 2023). Text vznikl částečně za pomoci umělé inteligence, které jsem se v závěru zeptal: Jak by vypadal svět, kdyby se umělá inteligence, už jako svébytná entita, začala chovat k lidem, jako se my dnes chováme k prasatům?

 

Epos 257

 

2023

Memento mori

V případě zájmu o vlastní privátní dílo, navštivte náš
e-shop. 

ZAUJALA
VÁS
NAŠE
KOLEKCE?

Ke každému nabízenému objektu přikládáme:

  • certifikát autora

  • certifikát z výroby ve sklárně KLUMPAR / LHOTSKÝ

  • certifikát pravosti GLAZ BRIDGE

  • medailonek z výroby autora

  • gravírované logo na objektu

  • přepravní krabici vhodnou i pro leteckou přepravu

  • od každého objektu vyrábíme 1 až max 5 kusů dle autorského zákona, každý kus je originál

  • každý z objektů je možné vyrobit v jiné barevnosti, stejná forma

  • od každého z autorů jsme schopni zajistit výrobu i jiného díla

  • dodání od závazného objednání garantujeme 1 až 3 měsíce

 

Příslušný servis:

Zajišťujeme příslušný servis (přeprava, bezpečné uskladnění v depozitáři, fotodokumentace, pojištění, opravy, atd.)

bottom of page