top of page

NAKLÁDÁNÍ SE ZPOPELNĚNÝMI OSTATKY

Uložení popela?

Jak lze dle legislativy v ČR naložit s popelem zemřelého? Jaké jsou možnosti uložení urny?

Ke zpopelnění zemřelého může dle Zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví dojít pouze v krematoriu. Provozovatel krematoria je povinen uložit popel zemřelého do urny a vyzvat osobu, která sjednala pohřbení k převzetí. Pokud tato osoba do 12 měsíců ode dne zpopelnění urnu od provozovatele krematoria nepřevezme, je provozovatel krematoria oprávněn lidské ostatky uložit smísením se zemí do společného hrobu na veřejném pohřebišti.

Zákon o pohřebnictví dále stanoví, že s lidskými ostatky nesmí být zacházeno způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Urna s popelem se tedy po vyzvednutí stává majetkem vypravitele pohřbu. Může ji uložit v hrobovém místě, využít rozptylovou louku, uložit doma, nebo s ní naložit jiným, důstojným způsobem.

bottom of page