top of page
TECHNOLOGIE TAVENÉHO SKLA VE VÝTVARNÉ PRÁCI

Příprava začíná vytvořením modelu objektu / plastiky ve 3D verzi, nejčastěji ze sochařské hlíny (lze použít i polystyren nebo jiné materiály). Model se pak odleje do speciální směsi na bázi sádry, tj. vyrobí se forma s negativním reliéfem uvnitř, ve které se poté sklo taví. Forma se často rozdělí do částí, aby se s ní lépe kvůli hmotnosti manipulovalo, u větších kusů se také armuje, tj, zpevňuje vloženými železnými pruty nebo sítí. Než se vkládá do pece, zbavuje se forma vody. Předem připravené kusy studeného skla se naskládají do vysušené formy, která se pak dlouho (dny, často týdny, někdy i měsíce) zahřívá v peci, až sklo uvnitř začne téct a vyplní všechny, i ty nejdrobnější skuliny uvnitř. V další fázi se postupně teplota snižuje, aby horké sklo uvnitř formy pomalu chladlo, tuhlo, a nakonec i vytvrdlo. Chlazení musí být pozvolné, aby ve skle nenastalo vnitřní pnutí a objekt nakonec nepraskl. Když je chlazení ukončeno, forma se odstraní a vyjmuté sklo se většinou dále upravuje broušením, leštěním, matováním apod. 


Jde o velmi náročnou a drahou technologii, jež vyžaduje velké zkušenosti a praxi, protože každý navržený tvar, druh i barva skla reagují rozdílně a křivka tavení i chlazení se musí pro každé tavení individuálně stanovit. Jako první začali tuto metodu využívat Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová pro návrhy velkých skleněných objektů zasazených do architektury. Jaroslava Brychtová proto v roce 1950 založila realizační základnu – odborné pracoviště Sklo v architektuře v rámci podniku Železnobrodské sklo v Pelechově u Železného Brodu. Od roku 1994 studio Pelechov vede (a dnes i vlastní) jako šéf-designér Zdeněk Lhotský a na zakázku zde mimo své designy s týmem realizuje návrhy jiných výtvarníků. V oboru tavené plastiky patří čeští umělci a designéři ke světové špičce, někteří své objekty taví ve vlastních studiích. ​

zdroj textu s poděkováním:

prof. PhDr. Sylva Petrová, UpM

V rámci výstavy Glass Soul / Pietas I. v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze byly za účelem vzdělávání a osvěty prezentovány formy a postup technologie tavené plastiky, konkrétně u objektů umělce Vladimira 518.

zdroj: UpM, Vladimir 518, Urna Kuzimor

Tavená plastika vzniká sochařským způsobem od skici a návrhu přes modelování k výrobě formy, která se naplní bloky skla. Tavení a následné pomalé chlazení skla trvá dle velikosti a složitosti tvaru objektu několik týdnů i měsíců. Následuje mechanické odstranění sádro-pískové formy a povrchová úprava – broušení, leštění, pískování, popř. leštění v kyselině. Technologie výroby tavené plastiky je velmi náročný proces na sebe navazujících operací, které vyžadují maximální úsilí a soustředěnost každého řemeslníka. Jakákoliv chyba ve výrobním procesu znamená opakování třeba i několikaměsíčního procesu od samého začátku. Skleněná díla vyrobená technologií tavení jsou unikátními artefakty s přidanou hodnotou ve světě současného umění.

zdroj textu s poděkováním:

sklárna Lhotský s.r.o.

Akademická sochařka Jaroslava Brychtová, byla u zrodu dnešní podoby tohoto oboru. Společně se svým otcem Jaroslavem Brychtou začala rozvíjet zpracování taveného skla ve formě po stránce technologické i umělecké, později se jí ve spolupráci se Stanislavem Libenským povedlo vytvořit z techniky tavené skleněné plastiky samostatnou plnohodnotnou disciplínu schopnou nést svébytná umělecká poselství. Tavené sklo se Jaroslavě Brychtové podařilo pozdvihnout na úroveň srovnatelnou s klasickými výtvarnými technikami, jako je malířství a sochařství.

Skleněné tavené plastiky autorské dvojice Brychtová-Libenský
(foto: Štěpán Černohorský)

Více: ČTART

bottom of page