top of page

OPEN CALL


 

Fascinuje Vás projekt Glaz Bridge?

 

Připojte se k open callu! Vytvořte jedinečnou stélu a staňte se součástí projektu GlazBridge.

 

V Praze dne 12. září 2023 ARTE BOHEMIEN – NADAČNÍ FOND vyhlásil otevřenou jednorázovou výtvarnou soutěž na řešení funerálních stél s názvem PIETAS / IN MEMORIAM.

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube

Kontext soutěže s funerální tématikou

Fyzický odchod z našeho pozemského života je v naší společnosti bohužel téma stojící na okraji veřejného zájmu. Od roku 2022 proto rozvíjíme program Funerální umění/ Funeral Art. Záměrem je vzdát úctu zesnulým uměleckými prostředky, jak v minulosti bývalo zcela běžné. V roce 2023 byla dokončena realizace první části programu pod názvem PIETAS/SKLENĚNÁ DUŠE. Cílem bylo vytvoření kolekce pohřebních uren unikátní technologií tavené plastiky. Na jejím vzniku se podílelo 21 předních českých umělců z různých oborů. kteří se zamýšleli nad funkcí funerální plastiky v dnešní společnosti. Kolekce skupiny Glaz Bridge byla vystavena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze ( 17/5- 17/9/23). 

Co je to PIETAS / IN MEMORIAM?

Na základě úspěchu projektu Pietas/Skleněná duše nyní přistupujeme k dalšímu rozvíjení programu Funerální umění/ FuneralArt a sice projektu Pietas/ In memoriam. Cílem je umělecké ztvárnění náhrobních stél, které se stavěly místo pomníku na hrobech v oblasti řecko- římské civilizace. Stélé (řec.) kamenný vertikální objekt označoval náhrobek, výjimečně též památník, a míval tvar sloupu nebo desky. .

Tento typ pamětního připomenutí existence zesnulého nebo hrobu zesnulého prodělal v rámci evropské civilizace různých modifikací; ať již se nacházel v pohřebních areálech nebo na volném prostranství.

Soutěžní zadání

Ztvárnit stélu (funerální objekt) a současnými uměleckými prostředky vzdát úctu zesnulým. Vertikální stéla musí být řešena tak, aby mohla být umístěna jak na individuální hrob nebo do otevřeného prostoru (plenér); soukromého či veřejného (např. zahradní areál). Na stéle musí být vyčleněná čitelná plocha pro pohřební nápis; jméno zesnulého,
věk případně dedikace. Ve stéle muže být i zahloubená krytá schrána pro předmětnou památku na
zesnulého.

Materiál stély: kámen, beton, kov, sklo, případně kombinace

Výška stély: min. 1,5 m, max. 2 m

Náležitosti soutěžního návrhu*

 1. Ideový záměr – text: max. 1 str. formátu A4

 2. 3 x skica, případně doplněna o model 1:5

 3. 1-2 skicy - umístění v prostoru

 4. Popis materiálu

 5. Časový harmonogram zhotovení

 6. Realizační rozpočet zhotovení stély

 7. Uspořádání digitální verze návrhu

*Návrh v digitální podobě v CZ nebo ENG bude autorem doručen na email arte@arebohemien.com. Přijetí a zařazení do soutěže bude správcem nadace potvrzeno do 5ti pracovních dnů od doručení.

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV VE VZTAHU ÚČASTNÍK AUTOR ZADAVATEL

 • Dodržení mlčenlivosti

 • Neúspěšné ávrhy nebudou zveřejňovány ani použity k jiným účelům

 • Právní řád: ČR

Ceny a odměny

Ceny nebudou udělovány, ale k realizaci bude vybráno 12 soutěžních návrhů bez určení pořadí. Odměnou pro dvanáct vítězných návrhů bude po dohodě umožnění realizace na náklady AB a jejich partnerů. V rámci autorských honorářů bude rozděleno 500.000,- mezi vybrané autory. Podmínky pro uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky: výrobu díla zajistí Arte Bohemien společně s partnery.

 

Předkladatelé soutěžních návrhů se účastní soutěže bez nároku na honorář či uhrazení výloh spojených s účastí soutěže.

Termíny soutěže

 • vyhlášení: 12. 9. 2023

 • ukončení: 1. 2. 2024

 • hodnocení a zasedání poroty: 2/2024

 • protokol a vyhodnocení: 2/2024

 • *vystavení 3Q 2024

bottom of page