top of page

OPEN CALL


 

Fascinuje Vás obrození funerální kultury? Buďte součástí otevřené umělecké výzvy!

Připojte se k Open callu! Navrhněte jedinečnou stélu a staňte se tak jedním z autorů projektu Glaz Bridge. Dvanáct vítěžných objektů bude vybráno k realizaci! Pojďte do toho s námi.

V Praze dne 12. září 2023 skupina Glaz Bridge, production of funerary art za laskavého přispění a podpory partnerů, vyhlásila otevřenou jednorázovou výtvarnou soutěž na řešení funerálních stél s názvem STELE WITH HEART / PIETAS III.

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube

Kontext soutěže s funerální tématikou

Fyzický odchod z pozemského života je v současné době naší společností vnímán jako neatraktivní téma, které stojí na okraji zájmu. Od roku 2021 se skupina Glaz Bridge věnuje rozvoji programu Funeral Art, se záměrem vzdát úctu zesnulým uměleckými prostředky, jak v minulosti bývalo zcela běžné. V roce 2023 byla dokončena realizace první části projektu pod názvem GLASS SOUL / PIETAS I. Cílem bylo vytvoření kolekce pohřebních uren unikátní technologií tavené plastiky. Na jejím vzniku se podílelo 21 předních českých umělců z různých oborů, kteří se zamýšleli nad funkcí funerální plastiky v dnešní společnosti. Kolekce uren byla vystavena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze ( 17/5- 17/9/23) a putuje na další výstavní cestu.

Co je to Stélé?

Na základě úspěchu projektu Glass Soul / Pietas I. nyní přistupujeme k dalšímu rozvíjení programu a sice projektem Stele with Heart / Pietas III. Cílem je umělecké ztvárnění náhrobních stél, které se stavěly místo pomníku na hrobech v oblasti řecko- římské civilizace. Stélé (řec.) kamenný vertikální objekt označoval náhrobek, výjimečně též památník, a míval tvar sloupu nebo desky.

Tento typ pamětního připomenutí existence zesnulého nebo hrobu zesnulého prodělal v rámci evropské civilizace různých modifikací; ať již se nacházel v pohřebních areálech nebo na volném prostranství.

Soutěžní zadání STELE WITH HEART / PIETAS III.

Ztvárnit stélu (funerální objekt) a současnými uměleckými prostředky vzdát úctu zesnulým. Vertikální stéla musí být řešena tak, aby mohla být umístěna jak na individuální hrob nebo do otevřeného prostoru (plenér); soukromého či veřejného (např. zahradní areál). Na stéle musí být vyčleněná čitelná plocha pro pohřební nápis (epitaf); název události, jméno zesnulého, letopočet případně dedikace. Ve stéle muže být i zahloubená krytá schrána pro předmětnou památku na zesnulého apod.

*funerální vzpomínka na konkrétní osobu (osoby) a místo

Materiál stély:

sklo tavené do formy v kombinaci s materiály kámen, beton, kov, hutně foukané sklo, lehané sklo, případně další materiály.. (každý objekt musí obsahovat hutně tavenou materii)

Výška stély: min. 0,5 m, max. 2 m

Náležitosti soutěžního návrhu*

 1. Ideový záměr – text: max. 1 str. formátu A4

 2. 3 x skica, případně doplněna o model 1:5

 3. 1-2 skicy - umístění v prostoru

 4. Popis materiálu

 5. Časový harmonogram zhotovení

 6. Realizační rozpočet zhotovení stély

 7. Uspořádání digitální verze návrhu*

*Návrh v elektronické podobě v CZ nebo ENG bude autorem doručen na email office@glazbridge.com. Přijetí a zařazení do soutěže bude správcem potvrzeno do 5ti pracovních dnů od doručení. Případně  je možné soutěžní návrhy předat po telefonické domluvě osobně (+420 608 842 717).

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV VE VZTAHU ÚČASTNÍK AUTOR ZADAVATEL

 • Dodržení mlčenlivosti

 • Neúspěšné návrhy nebudou zveřejňovány ani použity k jiným účelům

 • Právní řád: ČR

Ceny a odměny

Ceny nebudou udělovány, ale k realizaci bude vybráno 12 soutěžních návrhů bez určení pořadí. Odměnou pro dvanáct vítězných návrhů bude po dohodě umožnění

realizace na náklady projektu. V rámci autorských honorářů bude rozděleno až 500.000,- Kč. mezi vybrané autory. Podmínky pro uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky: výrobu vybraných děl zajistí skupina Glaz Bridge společně s partnery.

Předkladatelé soutěžních návrhů se účastní soutěže bez nároku na honorář či uhrazení výloh spojených s účastí soutěže.

Termíny soutěže

 • vyhlášení: 12. 9. 2023

 • ukončení: 29. 2. 2024* Z důvodu velkého zájmu a žádostí o zavedení do soutěže prodlužujeme termín  STELE WITH HEART / PIETAS III. pro podání soutěžních návrhů viz "zadání" do 30. 6. 2024.

 • hodnocení a zasedání poroty: 7/2024

 • protokol a vyhodnocení: 7/2024

 • *vystavení 4Q 2024

bottom of page