top of page

O NÁS

V současnosti jsme svědky naprostého ústupu od pohřebních rituálů. Přitom právě v nich se zrcadlí náš vztah k předkům a k našim kořenům obecně. S tím jde ruku v ruce i úpadek funerálního umění, které po 2. světové válce téměř mizí

Skupina Glaz Bridge je touto situací hluboce znepokojena. Připravila projekt, jehož záměrem je vzdát úctu zesnulým uměleckými prostředky, jak v minulosti bývalo zcela běžné. Představuje první část projektu pod názvem Skleněná duše / Pietas – kolekci pohřebních uren, jejichž výchozí materií je sklo, které má svoji vlastní specifiku a dosud stálo stranou zájmu tvůrců funerální plastiky.​

​Ke spolupráci byli vyzváni přední čeští umělci z různých oborů s cílem, aby nabídli další možnosti pojetí tavené plastiky. Vše se podřizuje jednotnému záměru – vytvořit funkční funerální objekt a uměleckými prostředky vzdát úctu zesnulým.

bottom of page