top of page

PUBLIKACE

Spouštíme předprodej publikace

GLASS SOUL | PIETAS!

 

Získejte svou knihu v 1. vlně předprodeje za cenu 1.990,- Kč místo běžné prodejní ceny za kus 2.490,- Kč!

 

POZOR! Vydání knihy: 2024. Zatím není skladem a budeme vás informovat, až bude k dispozici k expedici.

 

Vážení přátelé umění zakoupením ojedinělé publikace přispíváte k rozvoji českého sklářského umění a k osvětě spojené s funerální kulturou.

pietasJPEG.jpg

Více informací ke knize

Vydání: 2024

Jazyk: čeština, angličtina

Formát: 30x30 cm, 168 str.

50 barevných a 40 černobílých reprodukcí

ISBN: 978-8-11-03816-8

Autoři: Martina Sikorová, Karel Holub & kolektiv autorů

Skleněná duše I PIETAS, 2024 Glaz Bridge, production of funerary art za přispění a podpory Arte Bohemien, nadační fond

CO V KNIZE NAJDETE?

A/

 • Popis a fotografie jednotlivých děl kolekce tavené skleněné plastiky

 • GLASS SOUL / PIETAS I., 2024

 • O tavené skleněné plastice, Sylva Petrová

 • Hutě Vladěny Klumpar Pavlik a Zdeňka Lhotského

B/

 • Slovník funerální kultury, Kale Holub

C/

Kolektiv autorů přispěje příklady různých přístupů ke smrti.

 • Tradice 18.- 20. století Evropa, Roman Prahl 

 • Japonské smuteční kimono, Marie Míčová

 • Zanzibar a Śtone Town, Vladimir 518

 • Pohřební korunky, Sarkofág pro dánskou královnu, Tibetský Nebeský rituál, Mexický Den mrtvých, Japonské pohřby podle Šintó a další…

Kniha popisuje díla následujících autorů: Vladimíra Klumpar-Pavlik (sochařka, sklářka), Federiko Díaz (sochař pracující s robotikou, multimediální umělec), Martin Janecký (sochař, sklář), Petr Písařík (malíř, sochař), Alžběta Jungrová (fotografka), Zdeněk Fránek (architekt), Tono Stano (fotograf), Zdeněk Lhotský (sklář, sochař, výtvarník, grafik), Marek Číhal (malíř), Vladimír 518 (raper, malíř, typograf, spisovatel), Michal Škapa (malíř, grafik, typograf, designér), Filip Kůrka (malíř), Matyas Pavlik (sklář), Michal Cimala (sochař, malíř a muzikant), Jakub Janovský (malíř a sochař), Antonín Střížek (malíř, fotograf), Natalie Dufková, (módní návrhářka) Jiří Belda (šperkař, sochař), Viktorie Beldová (šperkařka)  a Lucie Švitorková (sklářka).

V roce 2023 byla dokončena realizace první části projektu pod názvem GLASS SOUL / PIETAS I., Glaz Bridge, production of funerary art. Cílem bylo vytvoření kolekce pohřebních uren unikátní technologií tavené plastiky. První výstava kolekce proběhla za laskavé podpory Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve dnech 17/5-17/9/23.

 

Ke spolupráci bylo vyzváno 21 předních českých umělců z různých oborů, kteří se zamýšleli nad funkcí funerální plastiky v dnešní společnosti. Vše bylo podřízeno jednotnému záměru; vytvořit funkční funerální objekt a uměleckými prostředky vzdát úctu zesnulým. Jsme svědky příběhu, jak unikátní tavená plastika v dialogu s kovem, minerály a šperkařskými technikami zároveň nabídla další významové souvislosti.

 

Cíle publikace:

 • Edukace: vyvolat nejen širší diskuzi k této problematice. V našem dějinném prostoru to jsou hřbitovy, kde zesnulý bývá připomínán nejenom prostým křížem, ale také skulpturálními náhrobky, které jsou součástí tzv. funerálního umění. Od konce 19. století, po překonání církevních námitek, přestali být zesnuli pohřbíváni pouze do země a v naprosté většině dochází k jejich zpopelnění; pozůstatky jsou pak uloženy v unifikovaných urnách, které se zpravidla umisťují v kolumbáriích.

 • České sklo: poukázat na významné tradice českého sklářství a jeho umělecko- řemeslné mistrovství.

 • Nové funerální umění: odhalit další vlastnosti umění a jeho schopnost sbližovat různá vyjadřovací média a imaginací rušit hranice mezi stereotypy; přinést specifický vhled do pohřebních/funerálních rituálů, tak často dnes opomíjených.

Neváhejte a přispějte k osvěte funerální tématiky ještě dnes! :-)

bottom of page